ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Υπηρεσίες Φροντίδας Ηλικιωμένων Μυρτιά στη Θέρμη Θεσσαλονίκης


Η πολυεπιστημονική ομάδα ειδικών της μονάδας φροντίδας ηλικιωμένων Μυρτιά στη Θέρμη Θεσσαλονίκης (ιατροί, φυσιοθεραπευτές, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί) σχεδιάζουν εξατομικευμένα προγράμματα για τη διατήρηση και τη βελτίωση της υγείας και της ποιότητας ζωής των πελατών μας.

Ιατροί των κυριότερων ειδικοτήτων (παθολόγοι, νευρολόγοι, καρδιολόγοι), πάντα σε συνεργασία με τους συγγενείς και τους προσωπικούς ιατρούς των ενοίκων επιμελούνται τη φαρμακευτική-θεραπευτική τους αγωγή καθώς και το προσωπικό τους διαιτολόγιο

Στο φυσιοθεραπευτήριο μας εφαρμόζονται προγράμματα φυσιοθεραπείας, που στοχεύουν στην επίτευξη της καλύτερης δυνατής σωματικής λειτουργίας και αυτονομίας των πελατών μας.

Το τμήμα ψυχοκοινωνικής στήριξης πραγματοποιεί στοχευμένες δραστηριότητες με σκοπό:

  • Την ομαλή προσαρμογή των ηλικιωμένων στο νέο περιβάλλον
  • Τη διατήρηση και βελτίωση της πνευματικής τους υγείας
  • Την άνετη και ευχάριστη διαβίωση τους στον οικισμό

Το προσωπικό μας υπό την καθοδήγηση των προϊσταμένων παρέχει επί 24ΩΡΟΥ βάσεως στους ενοίκους μας υπηρεσίες νοσηλείας, καθαριότητας και σίτισης.

Παράλληλα, φροντίζει για την καθαριότητα των δωματίων, των κοινόχρηστων χώρων αλλά και για τον ιματισμό των ενοίκων.

Το λεωφορείο της μονάδας διατίθεται για την διευκόλυνση των μετακινήσεων των ενοίκων.

Στην αρχή